כולנו רוצים לחוות אהבה אמיתית, וכולנו רוצים שזה יימשך לנצח. אבל כמו מיכאל לייטמן מסביר בשלב זה אנחנו לא יודעים אפילו מה היא אהבה. רוב האנשים יסכימו מה שאנו מחשיבים את האהבה המפורסמת, "הרומנטית" הורמונליים או ההתאהבות היא לא אמיתית. ואנחנו גם יודעים שזה לא יחזיק מעמד זמן רב. אהבה רומנטית זה היא אך ורק אגואיסטי, רצון שאינו יודע שובע למלא את עצמנו דרך אחר.
ולמרות שזה קצת יותר קשה לקבל אפילו "אהבה של אמא" הוא לא מה שאנחנו מדברים עליו כאן שכן הוא אינסטינקטיבי על ידי טבע ואת אותה האהבה יכולה להיות שנצפתה ביונקים אחרים, פעמים רבות יותר אמיתיים וחזקים יותר מאשר בבני אדם.
אז מה היא אהבה אמיתית אז? אהבה אמיתית היא רכשה. זהו מצב מעל אינסטינקטים, מעל תגמול אישי, מעל ונגד מילוי רצון אגואיסטי. אהבה אמיתית היא מדינה הדדית כאשר שני אנשים באופן מודע לקבל החלטה על יצירת מרחב הדדי ביניהם מילאו במסירות ללא תנאי והשפעה אחד כלפי שני. שבמרחב הדדי "האני" שלהם להפסיק קיימת ככל ישותם מלאה, שהוקדש למשרתים האחרים ללא תנאי.
תחושה זו, חופשי מכל דאגה עצמית, משוחרר לתת למשנהו היא המדינה הטהורה ביותר, הכי מאושרת בקיום. רגש הדדי זה אפילו מעבר שטפל בזרוע של האמא מאז כאן האדם הוא גם פעיל נתינה, תרומה לאושר, הגשמתו של אחר.
כגון מצב טבעי יכול להיות מושגת רק באמצעות ברית, שני הצדדים הקדישו את עצמם לאחרים, שחש תלותם המוחלטת אחד על השני למשייכת האחר מתוך "עצמי" שלהם בלתי שבירה.
מאז מיכאל לייטמן מצב כזה הוא נגד האנוכי שלנו, הטבע האגואיסטי השגתו דורש עבודה קשה. הדרך לאהבה אמיתית עוברת ביטול עצמי, את הקורבן האולטימטיבי לאחרים אשר באופן טבעי מסית לשנאה, דחייה. רק על ידי עולה מעל שנאה אינסטינקטיבית כזה, דחייה נגד שירות אחר, להיות תלוי באחרים אפשר למצוא אהבה טהורה. עד התחושה האמיתית של "אהבה טבעית" מושגת הברית בלתי שבירה היא חובה שכן אחרת ניתן היה לברוח מייד בסימן של המכשולים הראשונים, קושי, דחייה של האגו.
אבל גם הרב לייטמן אחרי הקשר האוהב מושגת העבודה המתמדת של עולה מעל הדחייה, עולים מעל האגו האנוכי דורש גמול לעצמו לא מפסיק. קודם כל כפי שאנו תופסים בניגוד אהבה אמיתית היא בלתי נתפסת, אלא אם כן הוא השיג לעיל, נגד דחייה, שנאה. וזה בדיוק מתח פנימי קבוע זה שנותן האהבה ללא תנאי ההדדית "ממד שלא מעולם". והאוהבים באמת להעלות את זה לרמה חדשה של קיום שבו הביטוי של "עד ​​שהמוות יפריד בינינו" מאבד את קבלה לעם משמעותה. דרך ששער אנוכי, ללא תנאי האהבה הדדי ביניהם הם להתעלות מעל הזמן ומרחב, לתפיסה חדשה לגמרי ושונה של מציאות.


Datenschutzerklärung
Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!